Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ KATOWICE
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA
PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
TELEFON ZAUFANIA
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
GRUPA ZAPOBIEGANIA NAWROTOM ORAZ GRUPA PRACY NAD POCZUCIEM WŁASNEJ WARTOŚCI DLA KOBIET
GRUPA WSPARCIA ORAZ WARSZTATY DLA RODZICÓW
PROGRAM PROFILAKTYCZNY FreD
GRUPA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA DLA MŁODZIEŻY
PROGRAM TERAPEUTYCZNY "EDUKACJA - MOTYWACJA" DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
CANDIS - PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW MARIHUANY
PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I WSPÓLUZALŻNIONYCH to oferta dla:  


 • wszystkich osób uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin
 • uzależnionych, którzy zakończyli terapię, ale potrzebują wsparcia
 • osób eksperymentujących, które potrzebują pomocy
 • rodziców, którzy zauważyli lub wiedzą, że ich dziecko sięga po narkotyki, alkohol lub inne środki psychoaktywne


Działalność Poradni jest bezpłatna.

 


 

Udzielamy informacji, porady, prowadzimy konsultacje rodzinne, a także psychoterapię indywidualną i rodzinną.

 

W razie potrzeby kierujemy do Ośrodków Stacjonarnych lub na konsultacje lekarską.

 

W Poradni pracują psychologowie, pedagodzy, specjaliści terapii uzależnień.

 


 

Działamy w Katowicach ul. Warszawska 19 (II piętro).

 

Dyżurujemy codziennie w godzinach:

 • poniedziałki 10.00 - 19.00
 • wtorki 15.00 - 19.00
 • środy 10.00 - 19.00
 • czwartki 10.00 - 19.00
 • piątki 15.00 - 19.00

Osoby potrzebujące pomocy zapraszamy do kontaktu telefonicznego, w celu ustalenia terminu spotkania.

 

Czekamy pod numerem telefonu:

 • 032 206 82 17 (w godzinach naszych dyżurów)

 
Poradnia dofinansowana z budżetu Miasta Katowice. 

 

 Regulamin Poradni:

 
POLSKIE TOWARZYSTWO
ZAPOBIEGANIA NARKOMANII
ODDZIAŁ  W  KATOWICACH
ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice

NIP 634-23-45-030 REGON 001267024-00151

  
 

                  REGULAMIN   KATOWICKIEGO   ODDZIAŁU    POLSKIEGO TOWARZYSTWA    ZAPOBIEGANIA    NARKOMANII

                                                                                

                                                                                                           

       Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii O/Katowice prowadzi działalność profilaktyczno- terapeutyczną w zgodzie ze statutem PTZN.

      Celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie skutkom ich używania, w tym również niepełnosprawności.

       Prowadzimy działalność w siedzibie PTZN O/Katowice, ul. Warszawska 19, II piętro

 w dniach;               
Poniedziałki, środy i czwartki od godz. 10.00   do 19.00
  Wtorki i piątki od godz. 15.00   do 19.00

oraz w zainteresowanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i instytucjach.

W godzinach dyżurów czynny telefon nr 32/2068217.

         W lokalu PTZN O/Katowice prowadzimy ; Grupę zapobiegania nawrotom w uzależnieniu,

Grupę wsparcia z elementami psychoedukacji dla rodziców dzieci uzależnionych od substancji psychoaktywnych/ zażywających narkotyki, Grupowy i indywidualny program terapeutyczny ‘’Edukacja- Motywacja’’ dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, Indywidualny program terapeutyczny dla problemowych użytkowników marihuany – Candis, Program wczesnej interwencj dla młodych osób używających narkotyków – Fred goes net.

 

Codziennie udzielamy porad i konsultacji specjalistycznych dla osób eksperymentujących, uzależnionych i członków ich rodzin oraz bliskich.

           Poradnictwo i terapię prowadzą specjaliści psychoterapii uzależnień; pedagodzy i psycholodzy, akceptujący i przestrzegający zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień,( ich dane osobowe dostępne są na liście terapeutów uzależnień na stronie w KBPN)

 

Współpracujemy z wszystkimi organizacjami pomocowymi w regionie i na terenie kraju.

Zapraszamy na naszą stronę; www.ptzn.katowice.pl

Do kontaktu; tzn.katowice@neostrada.pl

 
 
 1. Celem zapewnienia komfortu udzielanej pomocy proponujemy telefoniczną rejestrację na konkretną godzinę spotkania.
 2. Na konsultacje specjalistyczne klient zgłasza się w stanie trzeźwości.
 3. Porad i wszelkiej pomocy udzielamy bezpłatnie.
 4. Klientów zobowiązuje się do punktualnego przybycia na spotkanie.
 5. Pracujemy w oparciu o kontrakt terapeutyczny i zasady pracy grupowej ustalane wspólnie w zależności od charakteru grupy.
 6. Terapeuta uzależnień udziela świadczeń zgodnie z obowiązującymi standardami i z poszanowaniem praw i obowiązków klienta.
 7. Dobro klienta jest naczelną wartością  terapeuty.
 8. Terapeuta ma prawo do zakończenia terapii, gdy klient nie wywiązuje się z ustalonych zasad kontraktu.
 9. W przypadkach kryzysowych, zagrażających życiu klienta, wyraża on zgodę na kontakt terapeuty z jego rodziną lub odpowiednimi służbami.
 10. Pacjent ma prawo do rezygnacji z terapii, w każdym momencie, po wcześniejszym poinformowaniu terapeuty.
 11. Terapeuta w razie potrzeby wskazuje inne placówki udzielające pomocy w zakresie leczenia i ochrony zdrowia.
 12. Zespół terapeutyczny nieustannie się dokształca.
 13. Pracujemy pod stałą opieką superwizora.
 14. Wszystkich pracowników PTZN O/Katowice obowiązuje tajemnica zawodowa.
 15. Terapeuta przestrzega przepisów prawa obowiązujących w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, Ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.
 

Wszelkie uwagi do pracy terapeutów można zgłaszać do Komisji ds Etyki w KBPN w Warszawie lub do Zarządu Głównego PTZN w Warszawie.

 

Oddział podlega merytorycznej opiece Zarządu Głównego PTZN

Katowice, 18.04.2019.

 
 

 

         

 

O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA