Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ KATOWICE
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA
NASZ ZESPÓŁ

 

JOLANTA FURA  - PRZEWODNICZĄCA PTZN ODDZIAŁ KATOWICE, PSYCHOLOG, SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ, KIEROWNIK SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA W DZIEDZINIE TERAPII UZALEŻNIEŃ, W PORADNI PTZN PRACUJE Z  RODZINAMI ORAZ PACJENTAMI INDYWIDUALNYMI, ZATRUDNIONA W CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH PRZEZ WIELE LAT W ODDZIALE DOTOKSYKACYJNYM, POTEM W ODDZIALE ZABURZEŃ LĘKOWYCH.

 

 

 


 

 

 

 

PORADNIA / ZAJĘCIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI:


 

MARIA SIWEK - SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ, OD 20 LAT REALIZATOR WYSOKOOCENIANYCH PROGRAMÓW PROFIALKTYCZNYCH KOREKTA, CUKIERKI, MAGICZNE KRYSZTAŁY, REALIZATOR PROGRAMU CANDIS, A OD MAJA 2019 REKOMENDOWANEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO UNPLUGGED. NA CODZIEŃ PRACUJE W PORADNI LECZENIA UZALEZNIEŃ PRZY NZOZ SALUS W JASTRZĘBIU ZDROJU. WSPÓLPRACUJE Z Z URZĘDEM WOJEWÓDZKIM W ZAKRESIE SZKOLENIA KADR MEDYCZNYCH, SŁUŻB MUNDUROWYCH I PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH. CERTYFIKOWANY EDUKATOR PROFILAKTYKI PROBLEMOWEJ HIV/ AIDS. W PTZN KATOWICE PRACUJE OD BLISKO 20 LAT, REZLIZUJĄC PROGRMY PROFILAKTYCZNE ORAZ PROWADZĄC TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ OSÓB UZALEŻNIONYCH ORAZ WSPÓŁUZALEŻNIONYCH.


 

 

BARBARA SZCZYRBA - MAROŃZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ PTZN ODDZIAŁ KATOWICE, PSYCHOLOG NA DRODZE DO UZYSKANIA CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY PTP., SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ, TERAPEUTA RODZINNY,  CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTZN.
W PORADNI PTZN PROWADZI TERAPIĘ RODZINNĄ ORAZ INDYWIDUALNĄ, A TAKŻE WARSZTATY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ORAZ GRUPĘ DLA RODZICÓW.
REALIZATOR PROGRAMU WCZESNEJ INTERWENCJI -  FRED ORAZ PROGRAMU CANDIS.
ZATRUDNIONA W ZAKŁADZIE PSYCHOLOGII ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH.

 

 

 

 

 

 

 

MONIKA OPERCHALSKA - PEDAGOG, SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ, SPECJALISTA DS. PROFILAKTYKI, REALIZATOR PROGRAMU WCZESNEJ INTERWENCJI - FRED ORAZ PROGRAMU CANDIS, A TAKŻE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH TJ. DEBATA, CUKIERKI, MAGICZNE KRYSZTAŁY, TUKA/N ORAZ SPÓJRZ INACZEJ.
W RAMACH PTZN ODDZIAŁ KATOWICE PROWADZI SZKOLENIA I WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI, PONADTO W PORADNI TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ, RODZINNĄ ORAZ GRUPĘ DLA MŁODZIEŻY EKSPERYMENTUJĄCEJ.

  

 

 

 

TATIANA TARASKA - KANOWSKA - PEDAGOG RESOCJALIZACYJNY, SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ - UKOŃCZYŁA CAŁOŚCIOWE SZKOLENIE ZAKOŃCZONE CERTYFIKATEM : STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ      + STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ (IPZiT WARSZAWA); STUDIA PODYPLOMOWE: POMOC PSYCHOLOGICZNA       I INTERWENCJE SYSTEMOWE W RODZINIE (INSTYTUT SWPS KATOWICE); SZKOLENIE: PROGRAM OGRANICZENIA PICIA OPRACOWANY PRZEZ PARPA (CARE BROK); PROGRAM REDUKCJI STRESU OPARTEJ NA  UWAŻNOŚCI - MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION( CERTYFIKAT MBSB KATOWICE), JEST CERTYFIKOWANYM REALIZATOREM PROGRAMU CANDIS. AKTUALNIE SZKOLI SIĘ W KATOWICKIM INSTYTUCIE PSYCHOTERAPI .WZIĘŁA UDZIAŁ W SZKOLENIACH DOTYCZĄCYCH FAS, HIV/AIDS, PRZEMOCY  W RODZINIE. PRZEZ KILKA LAT PRACOWAŁA JAKO KURATOR SPOŁECZNY W WYDZIALE KARNYM SĄDU JONOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, PROWADZIŁA TEZ KONSULTACJE DLA RODZIN I OSÓB UZALEŻNIONYCH I/LUB EKSPERYMENTUJĄCYCH ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI W PUNKCIE KONSULTACYJNYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. OD 20 LAT PRACUJE W OŚRODKU TERAPII UZALEŻNIEŃ I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ SP ZOOZ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ- Z PACJENTAMI UZALEŻNIONYMI I WSPÓŁUZALEŻNIONYMI NA KAŻDYM ETAPIE LECZENIA. W PTZN KATOWICE PROWADZI TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ, GRUPĘ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, SESJE RODZINNE. 
EWA ORZEŁ - MANTHEY - CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA SEKCJI NAUKOWEJ PSYCHOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA PSYCHODRAMY EUROPEJSKIEGO INSTYTUTU PSYCHODRAMY W BERLINIE ORAZ CERTYFIKOWANY SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO. ABSOLWENTKA WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UŚ W KATOWICACH.
UKOŃCZYŁA CAŁOŚCIOWE SZKOLENIE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII ATESTOWANE PRZEZ ZARZĄD SEKCJI NAUKOWEJ PSYCHOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO W ŚLĄSKIEJ SZKOLE PSYCHOTERAPII (2007-2011) ORAZ CAŁOŚCIOWE SZKOLENIE Z ZAKRESU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII ZDROWIA W WARSZAWIE POD PATRONATEM PARPA, ATESTOWANE PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE. UKOŃCZYŁA DWA STOPNIE SZKOLENIA W METODZIE PSYCHODRAMY WG MORENO W POLSKIM I EUROPEJSKIM INSTYTUCIE PSYCHODRAMY. BRAŁA TAKŻE UDZIAŁ W LICZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU PSYCHOTERAPII. 
OD 20 LAT PRACUJE W ZAKŁADZIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO "SZANSA" W PŁAWNIOWICACH. OD 16 LAT PROWADZI GRUPĘ ZAPOBIEGANIA NAWROTOM.

 

 

 

 

 
WIOLETA KONARZEWSKA SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ, ABSOLWENTKA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, W DRODZE DO UZYSKANIA CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY PTP.
OD 2008 ROKU PRACUJE Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI - W PUNKCIE KONSULTACYJNYM „ STACJA”, W PORADNI NEURO- MED W JASTRZĘBIU ZDROJU, A OBECNIE W PORADNI „SALUS” – JASTRZĘBIE ZDRÓJ. 
ZATRUDNIONA W  PAŃSTWOWYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU.
SZKOLIŁA SIĘ W ŚLĄSKIEJ SZKOLE PSYCHOTERAPII.
W PORADNI PTZN  PROWADZI TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ OSÓB UZALEŻNIONYCH ORAZ WSPÓŁUZALEŻNIONYCH


WE WSPÓŁPRACY Z:

 


 

MAŁGORZATA POLECIŃSKA - PSYCHOLOG, SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ, SUPERWIZOR, TRENER TRENINGU PSYCHOLOGICZNEGO, MEDIATOR, KIEROWNIK SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA W DZIEDZINIE TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIEŃ PTZN ODDZIAŁ KATOWICE, W RAMACH KTÓREGO PROWADZI WYKŁADY, WARSZTATY , TRENINGI ORAZ SUPERWIZJE, TERAPEUTA  OŚRODKA REHABILITACYJNEGO DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH.

 


BARBARA PRUSINOWSKA - OPALSKA - PEDAGOG, SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ W TRAKCIE CERTYFIKACJI, MA UKOŃCZONE STUDIUM UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU I ICH RODZINOM, PRACUJE W NZOZ MERKURY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PTZN O/KATOWICE REALIZUJE AUTORSKIE SPOTKANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNE, PORADNICTWO RODZINNE I KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 

 

 

 

 

 
SUPERWIZOR:

 


 MAŁGORZATA KOWALCZE 

 


PRZY POMOCY:

 MARIA PIETRYKA - ODPOWIEDZIALNA ZA ZAOPATRZENIE I SPRAWY ORGANIZACYJNE W PUNKCIE KONSULTACYJNYM PTZN ODDZIAŁ KATOWICE

 

 


KSIĘGOWA:

 

MARIA MACHERZYŃSKA 


 

 

 


O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA