Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ KATOWICE
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA
PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
TELEFON ZAUFANIA
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
GRUPA ZAPOBIEGANIA NAWROTOM ORAZ GRUPA PRACY NAD POCZUCIEM WŁASNEJ WARTOŚCI DLA KOBIET
GRUPA WSPARCIA ORAZ WARSZTATY DLA RODZICÓW
PROGRAM PROFILAKTYCZNY FreD
GRUPA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA DLA MŁODZIEŻY
PROGRAM TERAPEUTYCZNY "EDUKACJA - MOTYWACJA" DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
CANDIS - PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW MARIHUANY
NASZA OFERTA
 
Poradnia dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych oraz Współuzależnionych PTZN Oddział Katowice oferuje:
 
 • Porady, konsultacje oraz psychoterapię indywidualną i rodzinną dla osób uzależnionych, eksperymentujących oraz ich bliskich i rodzin - CODZIENNIE W GODZINACH DYŻURÓW

 

 • Grupę zapobiegania nawrotom w uzależnieniu oraz grupę pracy nad poczuciem własnej wartości, dla kobiet - PONIEDZIAŁKI 18 - 20

 

 • Warsztaty oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień - PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU

 

 • Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie prowadzenia terapii uzależnień -  XIII i XIV edycja szkolenia w realizacji aktualnej

 

 • Grupę wsparcia z elementami psychoedukacji dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków/ zażywających narkotyki - WTORKI 17 - 19
   

 • Program terapeutyczny "EDUKACJA - MOTYWACJA" dla osób uzależnionych - PIĄTKI 17.30 - 19.00

 • Indywidulany program terapeutyczny dla problemowych uzytkowników marihuany - Candis
 • Program wczesnej interwencji dla młodych osób używających narkotyków -  FreD  - PO SKOMPLETOWANU GRUPY  
 •  

  Grupę edukacyjno - profilaktyczą dla młodzieży - PO SKOMPLETOWANIU GRUPY, W TERMINIE DO USTALENIA 


 

 W ramach Poradni PTZN Oddział Katowice działa:

 

 • Telefon zaufania, na który można dzwonić w godzinach naszych codziennych dyżurów

 

 

 

W ramach działalności profilaktycznej organizujemy również:

 

 


 


 
 Uwaga!
Porady, konsultacje, psychoterapia, uczestnictwo z grupach oraz warsztaty, szkolenia i zajęcia sportowe są bezpłatne     Działalność Poradnii oraz większośc programów dofainasowane są przez UM Katowice oraz Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii, także Ministerstwo Zdrowia oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach 

Nasze zadania są realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i wspólfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
będacych w dyspozycji Ministra Zdrowia,
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii


  
 

PTZN Katowice jest także organizatorem specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych, po ukończeniu którego można zdobyć certyfikat specjalisty lub instruktora terapii uzależnień.

 

Szkolenie jest płatne.

 

Szczegółowe informacje w zakładce SZKOLENIE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA