Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ KATOWICE
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA
PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
TELEFON ZAUFANIA
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
GRUPA ZAPOBIEGANIA NAWROTOM ORAZ GRUPA PRACY NAD POCZUCIEM WŁASNEJ WARTOŚCI DLA KOBIET
GRUPA WSPARCIA ORAZ WARSZTATY DLA RODZICÓW
PROGRAM PROFILAKTYCZNY FreD
GRUPA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA DLA MŁODZIEŻY
PROGRAM TERAPEUTYCZNY "EDUKACJA - MOTYWACJA" DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
CANDIS - PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW MARIHUANY
PROGRAM TERAPEUTYCZNY "EDUKACJA - MOTYWACJA" DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

 

 

PROGRAM EDUKACYJNO – MOTYWUJĄCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH


 

  w cyklu półrocznym (terapia grupowa + indywidualna)

 
 
sesje grupowe piątki 17.30 – 19.00 + terapia indywidualna raz w tygodniu

 

 

 

CELE PROGRAMU:
 -edukacja na temat uzależnienia;

- nabywanie tożsamości osoby uzależnionej;
- wprowadzanie trzeźwych schematów zachowań;
- rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia;
- motywacja do zmian w funkcjonowaniu w różnych obszarach życia i monitorowanie tych   zmian;
- wsparcie;
- motywacja do kontynuacji terapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.

 

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROGRAM:
- do osób uzależnionych od narkotyków, dopalaczy alkoholu zgłaszających się na leczenie dobrowolnie;
- do osób uzależnionych zobowiązanych do leczenia odwykowego przez Sąd;
- do osób uzależnionych, które mają różne konflikty z prawem i są kierowane przez kuratorów bądź inne placówki;
- do osób uzależnionych oczekujących na leczenie w ośrodku stacjonarnym (wsparcie, motywacja do leczenia, kontakt z grupą);
- do osób uzależnionych, dla których leczenie w trybie ambulatoryjnym jest jedyną aktualnie możliwa forma terapii.


CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:

- terapia jest kierowana do osób uzależnionych od narkotyków. dopalaczy, alkoholu;

- sesje grupowe odbywają się 1 raz w tygodniu: w piątki, w godzinach 16.30- 18.30;
- każdy z uczestników jest również zobowiązany do terapii indywidualnej z wybranym terapeutą raz w tygodniu
- cykl półroczny
- grupa ma charakter otwarty - rotacyjny;
- sesje terapii grupowej będą się odbywały naprzemiennie: edukacja/ motywacja i praca nad destrukcją (raz w tygodniu tematyka edukacjna, w kolejnym tygodniu indywidualne zadania, praca z przwodnikiem);
- każdy z uczestników podpisuje kontrakt z PTZN-em (przy przyjęciu na grupę jest szczegółowo zapoznawany z zasadami panującymi na grupie), jego złamanie wiąże się ze zmianą formy leczenia;
- każdy z uczestników terapii ma bezpłatny dostęp do pomocy terapeutycznej oraz materiałów dostarczanych w trakcie zajęć.


 TEMATYKA GRUPY  EDUKACYJNO – MOTYWACYJNEJ:

- Moje powody podjęcia leczenia;
-Nawrót choroby- co to takiego?
- Mity na temat uzależnienia;
-Zalecenia dla osób trzeźwiejących, HALT, 24 godziny;
- Uzależnienie- co to takiego-objawy;
- Fazy rozwoju uzależnienia;
-Głód alkoholowy, narkotykowy- co to jest, jakie ma objawy?
-Lista sygnałów ostrzegawczych nawrotu;
-Czy osoba uzależniona może być wartościowym człowiekiem?.
-Wpływ uzależnienia na zdrowie fizyczne;
-Co się stało z moimi emocjami- Mechanizm Nałogowego Regulowania Uczuć;
-Jak odmawiać zażywania- ćwiczenia;
-Wyzwalacze głodu alkoholowego, narkotykowego;
-Budowanie sieci wsparcia: Mapa Świata ;
-Emocje- wróg czy przyjaciel?
-Wpływ picia na życie seksualne, antykoncepcja;
-Alkohol, narkotyk oszukuje- Mechanizm Iluzji i Zaprzeczania?
-Jak sobie radzić z głodem alkoholowym, narkotykowym?
- Duchowość szansą osoby uzależnionej;
-Trzeźwienie jako poprawa zdrowia; dieta, profilaktyka;
-Złość i agresja- sposoby radzenia sobie z nimi;
-Jak informować o uzależnieniu- ćwiczenia;
-W czym może mi pomóc grupa samopomocowa- AA, NA, Kluby Abstynenta;
-Plan awaryjny na wypadek wystąpienia nawrotu ;
-Wpływ uzależnienia na zdrowie psychiczne;
-Moja bezsilność wobec alkoholu, narkotyków, dopalaczy;
-Żal po stracie;
- Porozumiewanie się między ludźmi;
-Litraż; wykaz ilość innych substancji
-Wpływ uzależnienia na moją rodzinę;
-Trzeźwienie jako proces- fazy zdrowienia w uzależnieniu;
- Co mogę zyskać dzięki dalszej abstynencji i leczeniu?
-Moja tożsamość osoby uzależnionej- etapy jej uznawania ;
-Czy uznaję siebie za alkoholika, narkomana?
-Moje ograniczenia wynikające z uzależnienia;
- Poczucie winy w uzależnieniu;
-Fałszywy obraz leczenia- różnice miedzy abstynencją  a trzeźwieniem;
-Moje obawy związane z końcem terapii (powrót do pracy, szkoły, brak pracy, dużo wolnego czasu, problemy w domu itp.)- jak sobie  z nimi poradzić?
-Jak sobie radzić z nuda monotonią?
-Czy pijane myślenie to już przeszłość- Mechanizm Iluzji i Zaprzeczeń dziś.

-HIV/ AIDS;
-Co to jest asertywność?;
-Mechanizm Rozproszenia i Rozdwojenia Ja;
-Mapa Rozwoju uzależnienia;
-Porozumiewanie się między ludźmi.

Program "Edukacja - Motywacja" poszerzony został o grupę dla osób uzaleznionych od marihuany. 
Grupę prowadzi Tatiana Taraska - Kanowska - pedagog, specjalista terapii uzależnień

Przystąpienie do programu poprzedza konsultacja indywidualna oraz podpisanie kontraktu.Program dofinansowany przez Urząd Mista Katowice


     O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA